Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
truskawkizczekolada
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
truskawkizczekolada
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
truskawkizczekolada
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaperseweracje perseweracje
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viakrolfasolek krolfasolek
truskawkizczekolada
2683 7ffb
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viadelavide delavide
truskawkizczekolada
Self-love is the first form of freedom.
— Isra Al-Thibeh
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
Suits
Reposted fromjamess jamess viaalensztajn alensztajn
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
1535 bbe8
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
3526 6a3a
Reposted fromretro-girl retro-girl viapareidolie pareidolie
truskawkizczekolada
Życie z dnia na dzień może wydawać się fajne i romantyczne, kiedy ma się dwadzieścia lat, ale w wieku dwudziestu pięciu staje się nudne, trzydziestu przygnębiające, a czterdziestu wręcz groteskowe.
— George R.R. Martin – Rockowy armagedon
Reposted fromnyaako nyaako viasweetnothingg sweetnothingg
truskawkizczekolada
Reposted frombluuu bluuu viaalensztajn alensztajn
truskawkizczekolada
0172 fba7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
truskawkizczekolada
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
0234 32db
Reposted fromoutoflove outoflove viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viausmiechprosze usmiechprosze
truskawkizczekolada
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
Reposted frombeinthe beinthe viaalensztajn alensztajn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl