Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
truskawkizczekolada
6795 9cf1
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx vialadies-warriors ladies-warriors
truskawkizczekolada
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany, Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją... 
— Wojciech Młynarski (1941-2017)
truskawkizczekolada
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajasnaa jasnaa
truskawkizczekolada
9588 fbe4 500
Reposted fromhomczi homczi viaalensztajn alensztajn
truskawkizczekolada
5295 23eb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
Chodźmy już stąd. Nie lubię dworców kolejowych. To mi zawsze pachnie rozstaniem.
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted frombrzask brzask viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
0297 084e 500
Reposted fromhomczi homczi viagwiazdeczka gwiazdeczka
truskawkizczekolada
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viagwiazdeczka gwiazdeczka
truskawkizczekolada
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viagwiazdeczka gwiazdeczka
truskawkizczekolada
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viasweetnothingg sweetnothingg
truskawkizczekolada
5130 fde1
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viasatya satya
Reposted fromnokturnal nokturnal viasatya satya
8062 defe
truskawkizczekolada
Naprawdę, naprawdę wierzę w to, że piękno pochodzi z wnętrza człowieka.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viasweetnothingg sweetnothingg
truskawkizczekolada
1338 b4ef
truskawkizczekolada
Nie możesz się bać przekraczać swoich granic, bo jak stoisz w miejscu, to się cofasz.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
truskawkizczekolada
1761 b087
Reposted fromretaliate retaliate viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatirelesrideaux tirelesrideaux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl