Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
truskawkizczekolada
8849 2e7f
truskawkizczekolada
Reposted frombluuu bluuu
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
2783 0e2e
Reposted fromoopsiak oopsiak viamiristkalt miristkalt
truskawkizczekolada
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeloiseisme eloiseisme
truskawkizczekolada
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
truskawkizczekolada
Wróć już, bo dzielące nas pół świata to trochę za dużo,
żeby mówić co tam u mnie.
Reposted fromolakocie olakocie viapensieve pensieve
truskawkizczekolada
2409 3961
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viapareidolie pareidolie
truskawkizczekolada
5847 05ef
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
1025 be89
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
6795 9cf1
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx vialadies-warriors ladies-warriors
truskawkizczekolada
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany, Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją... 
— Wojciech Młynarski (1941-2017)
truskawkizczekolada
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajasnaa jasnaa
truskawkizczekolada
9588 fbe4 500
Reposted fromhomczi homczi viaalensztajn alensztajn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl