Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
truskawkizczekolada
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viayourhabit yourhabit
truskawkizczekolada
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
truskawkizczekolada
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viaalensztajn alensztajn
truskawkizczekolada
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
7842 dd65
Reposted fromunr-eal unr-eal viagwiazdeczka gwiazdeczka
truskawkizczekolada

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
truskawkizczekolada
8765 2190
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
truskawkizczekolada
Kryzys to moment, kiedy stare przestaje działać, a nowe jeszcze nie nadeszło.
— Ewa Chodakowska
Reposted fromretro-girl retro-girl viaakysz akysz
truskawkizczekolada
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
truskawkizczekolada
4716 d264
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
truskawkizczekolada
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
truskawkizczekolada
Są w życiu tym chwile, w których przeznaczeń swych panem jest człowiek. Jeśliśmy zeszli do nędznej sług roli, to nasza tylko, nie gwiazd naszych wina.
— William Shakespeare
Reposted fromallay allay
truskawkizczekolada
8849 2e7f
truskawkizczekolada
Reposted frombluuu bluuu
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
2783 0e2e
Reposted fromoopsiak oopsiak viamiristkalt miristkalt
truskawkizczekolada
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeloiseisme eloiseisme
truskawkizczekolada
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
truskawkizczekolada
Wróć już, bo dzielące nas pół świata to trochę za dużo,
żeby mówić co tam u mnie.
Reposted fromolakocie olakocie viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl