Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie... 
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromRowena Rowena viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
"Przestań pozwalać, by ludzie robiący dla Ciebie tak mało, mieli tak duży wpływ na Twoje myśli, uczucia i emocje." - Will Smith
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
1892 3f89
Reposted fromEtnigos Etnigos viaresort resort
truskawkizczekolada
Reposted frombluuu bluuu viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
2187 ffc5 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viaslowianecznik slowianecznik
truskawkizczekolada
Reposted fromshakeme shakeme viaalensztajn alensztajn
truskawkizczekolada
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viaakysz akysz
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
Reposted fromambermoon ambermoon
truskawkizczekolada
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
truskawkizczekolada
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viajestemdeszczem jestemdeszczem
truskawkizczekolada
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman viaalensztajn alensztajn
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapareidolie pareidolie
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl